Tvary říms

Římsou dotvoříte celkový dojem z Vaší kuchyně. Vhodným výběrem tvaru a barvy římsy podtrhnete a zvýrazníte styl Vaší kuchyňské linky. Zejména u klasických a rustikálních kuchyňských linek se nad horní skříňky osazují různě tvarované římsy. na výběr máme několik variant ozdobných říms.

01

02

03

04